Çocuklarda Katarakt? | Katarakt Tedavisi | Belirtiler ve Yöntemleri

KATARAKT

Çocuklarda Katarakt?

Çocuklarda KataraktKatarakt lensin saydamlığını yitirip opaklaşmasıdır.Konjenital katarakt genellikle doğumda teşhis edilir. Bebekte katarakt tespit edilemezse kalıcı görme kaybına neden olabilir. Lensteki opaklaşma görsel eksende ise, görsel olarak önemli kabul edilir ve körlüğe yol açabilir. Katarakt küçükse, lensin ön kısmı, ya da çevresinde ise , herhangi bir görme kaybına yol açmaya bilir.

Tek taraflı katarakt genellikle sporadik görülebilir.Bunlar özellikle oküler anormalliklerin (örneğin, arka lenticonus, persistan hiperplastik primer vitreus, ön segment disgenez, arka kutupta tümörleri), travma, ya da rahim içi enfeksiyon, kızamıkçık ile ilişkili olabilir.

Iki taraflı katarakt genellikle kalıtsal ve diğer hastalıklarla ile ilişkililiolabilir..Bu hastalıklar metabolik, enfeksiyöz, sistemik ve genetik tetkikleri gerektirir.Yaygın nedenleri, hipoglisemi, trizomi (örneğin, Aşağı, Edward ve Patau sendromlar), miyotonik distrofi, bulaşıcı hastalıklar (örneğin, toksoplazma, kızamıkçık, sitomegalovirüs ve herpes [TORCH] simpleks) ve prematüritedir.

Çocuklarda Katarakt sorunlarıKonjenital katarakt çocukluk çağının önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sırada gelmektedir.Gelişmekte olan ülkelerde konjenital katarakta bağlı körlük daha sık görülmektedir. Sıklıkla idiopatiktir. Tek taraflı olanlarda prognoz daha kötü olup, eşlik eden oküler anomaliler çift taraflı olanlara göre daha sıktır. Çift taraflı olanlarda ise prognoz daha iyi ama eşlik eden sistemik problemler tek taraflı olanlara kıyasla daha sıktır. Erken cerrahi çok önemlidir ancak postnatal dört haftadan küçüklerde ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası yüksek komplikasyon oranı nedeniyle yaşamın ilk dört haftası beklenebilir.Cerrahi sonrası hemen refraktif düzeltme yapılıp ambliyopi tedavisi başlanmalıdır.Bilateral konjenital kataraktta primer operasyon esnasında lens koymak için uygun görülen alt yaş sınırı hastayı ikinci bir ameliyattan kurtarmak için son yıllarda giderek aşağıya doğru inmektedir. Tek taraflı kataraktlarda ise konvansiyonel yaklaşım ile ambliyopi tedavisi ve son görme keskinliği tatmin edici olmadığından, hem hastayı ikinci bir ameliyattan kurtarmak hem de hastanın ilerideki refraktif durumunu nispeten ikinci plana atıp kısa vadedeki ambliyopi tedavisine faydası olabileceği düşüncesi ile (tartışmalı olmakla birlikte) primer ameliyat esnasında eğer göz anatomik olarak müsaitse hasta kaç yaşında olursa olsun lens takılabilir. Bulunduğu süre zarfında ambliyopi tedavisini aksatacağından arka kapsül opasifikasyonunu önlemek erişkin hastalara göre çok daha önemlidir.Arka kapsüloreksis ve ön vitektomi yapılıp yapılmadığı erişkin hastaların tersine- seçilen lens materyalinden önce gelmektedir.

PATOFIZYOLOJI

Lens, optik vezikül örten yüzey ektoderm invajinasyon sırasında oluşur.Embriyonik çekirdeği, gebeliğin altıncı haftasında gelişir. Embriyonik çekirdeği çevreleyen fetal çekirdeki oluşur.Doğumda, embriyonik ve fetal çekirdeklerin çoğu lensin büyük bir kısmını oluşturur. Doğum sonrası, kortikal lens lifleri ön lens epitelinin kortikal lens liflerine dönüşümü ile ortaya çıkar.

(Örneğin, metabolik, travmatik, enfeksiyöz) gibi sebepler nükleer ya da lentiküler liflerde bozulmaya ve lenste donukluk (katarakt) neden olabilir..

EPIDEMIOLOJI

Epidemioloji

Sıklığı 10.000 kişide 1,2-6 'dır

Neden olabileceği kalıcı hasarlar:

 • Göz tembelliği, göz tansiyonu ,retina dekolmanı ve morbidite neden olabilir.
 • Metabolik ve sistemik hastalıklar, iki taraflı kataraktların % 60 nı oluşturur.
 • Zihinsel gerilik, sağırlık, böbrek hastalığı, kalp hastalığı ve diğer sistemik tutulumu kataraktın bir parçası olabilir.

Yaş

Konjenital katarakt genellikle yenidoğanlarda tanı alır

 • Konjenital katarakt, doğumda mevcuttur, ancak daha sonra hayatın kadar tespit olmayabilir. Prenatal ve aile öyküsü yardımcı olur.
 • Bazı katarakt statik, ancak bazı ilerici. Bu, tüm konjenital katarakt, doğumda belirlenen açıklıyor.
 • Ön polar katarakt ve nükleer katarakt nadiren bir ilerleme olsa da, genellikle statiktir.
 • Tüm katarakt görsel olarak önem taşımaktadır. Bir merceksi donukluk görsel eksen ise, genellikle görsel olarak önemli kabul edilir ve çıkarılmasını gerektirir.
 • Çapı 3 mm'den büyük görsel eksen merkezinde Katarakt genellikle görsel olarak önemli kabul edilir.

FIZIK MUAYENESI

Fizik Muayenesi
 • Düzensiz bir kırmızı refleks görsel sorunlar özelliğidir. Düzensiz bir kırmızı refleks ilk tarama tespit edilirse, bu genellikle konjenital katarakt ve bir oftalmoloji istişare garanti olabilir olduğunun bir göstergesi.
 • Kataraktta lökokori beyaz refleks ilk belirti olabilir .
 • Her iki gözde pupil dilatasyonu oftalmoskopla muayene etmek gerekir.

NEDENLERI

 • En sık nedeni, rahim içi enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar ve genetik yolla bulaşan sendromlardır.
 • Pediatrik katarakt üçte biri herhangi bir sistemik veya oküler hastalıklar ile ilişkili değildir.
 • Konjenital katarakt gibi birçok% 23 aileseldir.Tüm yakın aile fertleri muayene edilmelidir.
 • Katarakt Enfeksiyon nedeni kızamıkçık (en sık), rubeola, suçiçeği, sitomegalovirüs, herpes simpleks, herpes zoster, çocuk felci, grip, Epstein-Barr virüsü, frengi ve toksoplazma sayılabilir

TANIDA HANGİ TESTLER İSTENMELİ

Katarakt Nedenleri

LABORATUVAR

 • TEK TARAFLI KATARAKT, LABORATUAR ÇALIŞMALARI TORCH TITRELERI VE ZÜHREVI HASTALIKLAR ARAŞTIRMA LABORATUVARI (VDRL) TESTI IÇERIR.
 • IKI TARAFLI KATARAKT, LABORATUAR ÇALIŞMALARI CBC, BUN, TORCH TITRELERI, VDRL, GALAKTOKINAZ, IDRAR AMINO ASITLERI, KALSIYUM, VE FOSFOR IÇERIR.

GÖRÜNTÜLEME

 • BEYIN BILISAYARLI TOMOGRAFI TARAMASI

DIĞER TESTLER

 • IŞITME TESTI

TEDAVİSİ

CERRAHI BAKIM

 • Katarakt ameliyatı tercih edilen tedavi ve hasta minimal veya hiç görsel yoksunluk sağlamak için 17 haftadan daha küçük zaman yapılmalıdır.Çoğu göz doktoru her iki taraflı konjenital katarakt durumda geri dönüşü olmayan göz tembelliği ve duyusal nistagmus önlemek için, 2 aydan önce ameliyat önermektedir.
 • Önerilen güncel ameliyat biçimi arka kapsulotomi ve ön vitrektomili lesn aspirasyon opersyonudur.
Tıbbi Bakım

TIBBI BAKIM

Tıbbi tedavi, göz tembelliği önlenmesine yönelilik kapama tedavisidir.

Genetik analiz yapılmalı mı ?

Iki taraflı katarakt veya herhangi bir diğer anomalilerin bulunması halinde bir genetik değerlendirme yapılmalıdır.

DIYET

Galaktozemi varsa galaktoz kısıtlayıcı diyet önerilmektedir.

NASIL KENDIM ANLAYABILIRIM ?

 • Fotograflarda gözün kırmız reflesinin beyaz gözükmesi şüphelendirebilir.
 • Kayması olan çocuklarda şüphelenilmelidir.

OLABILECEK HASARLAR

Olabilecek Hasarlar
 • Göz tembelliği
 • Glokom
 • Şaşılık
 • Retina dekolmanı

PROGNOZ

 • Tek taraflı konjenital katarakt olan kişilerin% 40 görme keskinliği % 30 veya daha iyidir.
 • Çift taraflı konjenital katarakt olan kişilerin,% 70 görme keskinliği % 30 veya daha iyidir.
 • Prognoz diğer oküler veya sistemik tutulumu olan kişilerde daha kötüdür.
Katarakt ve Tedavisi
Katarakt Nedir?
Katarakt Nedenleri?
Çocuklarda Katarakt?
Kataraktın Belirtileri Nelerdir?
Katarakt Tanı Yöntemleri?
Katarakt Tedavisi Nasıl Yapılır?
<< Tedaviler